بهمن ۱۳۹۰

شماره شانزدهم / تُفنگ و گُل و گندم

در این شماره ما روایت‌گری می‌کنیم. این بار از «استودیو پویان» جایی زیر پونز ِ نقشه‌ی تهران. در شامگاه ِ ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ از سحرگاه ِ ۱۹ بهمن سیاهکل می‌گوییم و از بهمن ۵۷ و بهمن‌های دیگر…. Continue Reading

شماره‌ی پانزدهم / سبک تحمل‌ناپذیر هستی

در این شماره ما نمی‌توانیم با استودیو بهار شیراز خداحافظی کنیم و برای یک شماره دیگر در آن می مانیم. با گروه 127 از تفاوت‌هایی می‌گوییم که مهم نبودند.
بعد از آن از اَبَر شرکت هایی می‌گوییم که از صابون تا باتری و از لباس تا لوازم آرایش به ما می‌فروشند. … Continue Reading

شماره چهاردهم / ترس دیوارها را می‌سازد

در این شماره ما می‌لرزیم و همزمان با استودیو بهار شیراز وداع می‌کنیم. از خاطرات اردویی به ارتفاعات سرد می‌گوییم که از گردش‌های تجسسی‌اش می‌ترسیم. به پینک فلوید سلامی دوباره خواهیم داد و از ترس‌هایی خواهیم گفت که دیوار می‌سازند. سپس از هراس بیکاری می‌گوییم که تحکیم کننده‌ی وضع موجود است. به سراغ استفاده‌هایی می‌رویم

Continue Reading