مرداد ۱۳۹۲

شماره سی ام / هیچ انسانی غیرقانونی نیست

در سی‌امین برنامه صبح جمعه با شما، راوی کسانی می‌شویم که از خانه‌هایشان رانده شده‌اند. کسانی که نه برای زندگی بهتر، یا رفاه بیشتر، بلکه در فرار از جنگ، خفقان و سرکوب سیاسی و فقر و فلاکت مجبور به ترک خانه و زندگی‌شان شده‌اند.

از دیوارها و مرزها و قوانینی خواهیم گفت که راه را بر انسان‌ها می‌بندند و به روی سرمایه و «روح پیشوا» آغوش باز می‌کنند… Continue Reading

انقلاب در روزگاری نامساعد و پاسخ به آن | پرونده بهار عربی – یک

پرداختن به «بهار عربی» چه ضرورتی دارد؟ آن‌هم حالا که بخشی از آن در مصر به ایستگاه دولتی شبه نظامی رسیده‌ست، بخشی در تونس گرفتار تصفیه‌ی نیروهای سکولار و مترقی است، در بحرین و عربستان به نزاع شیعه و سنی فروکاسته شده… Continue Reading

مارش | شماره پنج

در پنجمین جنگ شعر رادیوفنگ با ما همراه باشید. از شاعران نسل بیت صحبت خواهیم کرد و چند شعری از آلن گینزبرگ می خوانیم… Continue Reading

مهمات | شماره چهار | انقلاب

در چهارمین برنامه از ستون مهمات رادیوفنگ به انقلاب می پردازیم.

بشنوید و با ما بگویید… Continue Reading