کودکان

شماره‌ی دوم / عمری در کار …

هشدار؛ این یک برنامه‌ی طولانی است درباره‌ی چیزهایی که نمی‌خواهیم بدانیم. در این شماره با «حسن شاه‌دزد» در آستانه‌ی درهای باز گاوصندوق بانک مرکزی قرار خواهیم گرفت. همراه با ملیکا، چرخ ِ جمع‌آوری کارتن‌ها را در کوچه های شوش به حرکت در خواهیم آورد و با‌ خوش‌بو ۱۸ ساعت مشغول کار بر روی کفش …… Continue Reading