رادیوفنگ

مهمات | شماره چهار | انقلاب

در چهارمین برنامه از ستون مهمات رادیوفنگ به انقلاب می پردازیم.

بشنوید و با ما بگویید… Continue Reading

مهمات | شماره سه | دولت

در سومین برنامه از ستون مهمات رادیوفنگ به دولت خواهیم پرداخت…. Continue Reading

شماره بیست و نهم / قلب مرا بردارید

در این شماره از صدای ِ نامیرای کسی می‌گوییم که اگرچه فریادش سال‌هاست که خاموش شده است، اما طنین فریادش با ماست، حتی اگر نام‌اش «ممنوع» باشد…. Continue Reading

شماره بیست و هشتم / در انتخابات پیش‌رو چه کنیم؟

در این شماره به پرسش‌های ِ سخت و دشوار، پاسخ‌هایی ساده و کوتاه می‌دهیم، با شما چیزی نمی‌گوییم، اما از شما می‌خواهیم که فراموش نکنید که
«من درد ِ مشترک‌ام، مرا تقسیم کن.»… Continue Reading

مارش | شماره چهارم | آواز ِ دوران ِ تیره؛ مارش اول ماه‌ می رادیوفنگ

در چهارمین جنگ شعر و داستان رادیوفنگ با ما همراه باشید. برنامه ای به مناسبت روز جهانی کارگر
Continue Reading

شماره بیست‌و‌هفتم / سوت و کف برای طویله‌ای آباد و صنعتی

در این شماره ما دموکراتیک می شویم. به همین مناسبت با یادی از بابی ساندز به سراغ تاچر می رویم. از آزادی می گوییم، جایی که در آن خرید و فروش سلاح، درست مثل دسترسی به اطلاعات شخصی افراد آزاد است.
با کمک خدایان اسطوره ای یونان، شکوه دموکراسی امروز را به تصویر می کشیم و به صدای سامویل میرانتین از بلندای المپ گوش می سپاریم. بعد از آن به دفتر مرکزی آمازون می رویم تا روایتی از بچه بازی، تجاوز و امنیت ملی بشنویم … Continue Reading

پدافند | شماره چهارم | چه کسی حمید اشرف را کشت؟

در چهارمین شماره از ستون پدافند، درباره نمایشگاه عکس به روایت یک شاهد عینی در گالری محسن با شما صحبت خواهیم کرد… Continue Reading

مارش | شماره سه

در سومین جنگ شعر و داستان رادیوفنگ با ما همراه باشید. برنامه ای به یاد باغبانهایی که زمستان را بیشتر از بهار دوست دارند … Continue Reading

پدافند | شماره سوم

در سومین شماره از ستون پدافند، درباره واکنش ها به اعدام در خانه هنرمندان با شما صحبت خواهیم کرد…. Continue Reading

مارش | شماره دو

در دومین جنگ شعر و داستان رادیوفنگ با ما همراه باشید… Continue Reading