مارش

مارش | شماره پنج

در پنجمین جنگ شعر رادیوفنگ با ما همراه باشید. از شاعران نسل بیت صحبت خواهیم کرد و چند شعری از آلن گینزبرگ می خوانیم… Continue Reading

مارش | شماره چهارم | آواز ِ دوران ِ تیره؛ مارش اول ماه‌ می رادیوفنگ

در چهارمین جنگ شعر و داستان رادیوفنگ با ما همراه باشید. برنامه ای به مناسبت روز جهانی کارگر
Continue Reading

مارش | شماره سه

در سومین جنگ شعر و داستان رادیوفنگ با ما همراه باشید. برنامه ای به یاد باغبانهایی که زمستان را بیشتر از بهار دوست دارند … Continue Reading

مارش | شماره دو

در دومین جنگ شعر و داستان رادیوفنگ با ما همراه باشید… Continue Reading

مارش | شماره یک

در اولین جنگ شعر و داستان رادیوفنگ با ما همراه باشید…. Continue Reading