پروژه‌ها

مهمات | شماره یک | ایدئولوژی

در اولین برنامه از ستون مهمات رادیوفنگ به ایدئولوژی خواهیم پرداخت.

بشنوید و با ما بگویید… Continue Reading

پروژه فلسطین | شماره دو | در مقام یک یهودی آموخته ام که به لحاظ اخلاقی باید واکنشی نشان بدهم

باتلر در مورد جنسیت و اعمال غیر انسانی علیه ساکنین غزه صحبت میکند و یادآور می شود که چگونه ارزشهای یهودی،انگیزۀ او برای انتقاد ازاقدامات دولت اسرائیل بوده است…. Continue Reading