در این شماره ما خطرناک می شویم و در میان صدای انفجار بمب ها از تعاریف رسمی از تروریسم می گوییم.
با اولریکه ماینهف از تفاوت میان مقاومت و اعتراض می گوییم و به سراغ رسانه هایی می رویم که کلیشه های مربوط به خیر و شر را برایمان به ارمغان آورده اند.
روایت حمام خون سوریه را از فاکس نیوز تا پرس تی وی دنبال می کنیم و از مرجع نامگذاری تروریست-قربانی می پرسیم و در سالگرد کشتار نوجوانان در نروژ از قاتلی خطرناک می گوییم که به “مس کیلر” ارتقاع درجه یافت.
از انحصار خشونت در دستان دولت خواهیم گفت و راوی کشتار “میهمان و میزبان و گلهای داوودی” می شویم. با صدای تاچر از جرم خواهیم گفت و از امکان تولید هراسی بیشتر از آنچه تجربه کرده ایم صحبت خواهیم کرد و از هراسی واقعی بیرون از داستان های رسانه ای رمزگشایی می کنیم. به سراغ جمیله بوپاشا می رویم و روایتگر رنج شکنجه می شویم و با صحبت از خشونت مشروع به روایت محمود درویش از عملیات استشهادی در فلسطین گوش خواهیم داد. در پایان با روژه گارودی از تروریسم و توریسم سخن می گوییم و شعارگویان درودهایی خواهیم فرستاد.

فراموش نکنید که “در هر شکستی عنصری نیرومند از پیروزی هست”. بشنوید، و با ما باشید:

[podcast]https://radiofang.org/files/radiofang21med.mp3[/podcast]

 

لینک دانلود با کیفیت و حجم پایین (۱۱ مگابایت)

[ mp3 | ogg ]

لینک دانلود با کیفیت و حجم متوسط (۲۹ مگابایت)

[ mp3 | ogg ]

لینک دانلود با کیفیت و حجم بالا (۵۷ مگابایت)

[ mp3 | ogg ]

۱۴ نظر

نظر بدهید