در این شماره ما به ستایش پویندگان راه حقیقت و آزادی می پردازیم. به شنود حرفهای آنان درباره آزادی بیان، سانسور، حقیقت شعر و دیگر چیزها می‌نشینیم. یواشکی از گوشی تلفن شعرهایشان را گوش می کنیم.

بعد به سراع تلفنی می رویم که ساعت ها و روزها بی پاسخ مانده بود. به پیشنهادها، بیم‌ها، سوگها و امیدهای یک پیغام گیر گوش می‌سپاریم. سپس تاکید می‌کنیم که جای این طناب تا ابد روی گردن ما نخواهد ماند.

فراموش نکنید: «مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند»

باز هم بشنوید و همچون همیشه با ما بگویید.

[podcast]https://radiofang.org/files/radiofang25med.mp3[/podcast]

 

لینک دانلود با کیفیت و حجم پایین (۷ مگابایت)

mp3 | ogg ]

لینک دانلود با کیفیت و حجم متوسط (۱۰ مگابایت)

mp3 | ogg ]

لینک دانلود با کیفیت و حجم بالا (۱۸ مگابایت)

mp3 | ogg ]

۸ نظر

پاسخ بدهید به کاتیوشا Cancel Reply