“کتاب سرخ” نسخه ای جیبی است از گزین گویه های مائو تسه تونگ، رهبر انقلاب کمونیستی چین که با ساختاری منظم و با تقسیم بندی موضوعی گردآوری شده است. این کتاب سال های پیش و در سال های اوج گیری انقلاب ۵۷، و با رواج عقاید مائوئیستی میان برخی گروه های فعال چپ، به فارسی ترجمه و به صورت رسمی و غیر رسمی منشر شد. کتاب حاضر نخستین بخش از تلاش کتاب فنگ برای بازنشر کامل این مجموعه است که به گزیده ای از گفته های مائو در خصوص کیفیت «حزب کمونیست» می پردازد.

دانلود پی دی اف

۵ نظر

نظر بدهید